Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kulturní akce

V roce 2016 opět Městský obvod Pardubice III připravuje pro své občany kulturní a společenské akce, které mají již několikaletou tradici.

Již tradiční první akcí je „Masopustní tancovačka“ v Kulturním domě na Dubině dne 13. února.  Připraveno bude staročeské zabijačkové pohoštění či čerstvý chléb se sádlem a škvarky. K tanci a poslechu bude hrát kapela „Pohoda“ a svým vystoupením vás pobaví folklorní soubor Lipka. Těšit se můžete rovněž na tombolu, nikdo neodejde s prázdnou.

Po úspěšném konání Farmářských trhů v předchozích letech, v příštím roce opět přivítáme prodejce se zeleninou, ovocem, sadbou či pekařskými a cukrářskými výrobky. Farmářské trhy se budou konat tradičně každou sobotu, a to počínaje první sobotou v dubnu až do prosince 2016, vždy od 6 do12 hodin.

Ve spolupráci s Městskou policií - oddělení prevence se 13. dubna uskuteční třetí ročník „Dopravní soutěže pro děti“. Je to měsíc bezpečnosti a proto i my pořádáme akci, která je zaměřená na osvětu a informovanost a otestování dopravních znalosti dětí. Děti si budou moci vyzkoušet své dovednosti při jízdě na kole, znalosti pravidel silničního provozu, dopravních značek, ale odborně zkontrolovat svá kola, zda odpovídají pravidlům a bezpečnému provozu.

Dále bychom Vás rádi pozvali na 30. dubna, kdy bude přichystán tradiční „Slet čarodějnic“ s průvodem čarodějných masek, opékáním buřtů a s dalším bohatým zábavným hudebním a kulturním programem.

Pro poslední čtvrtky v  měsících dubnu, květnu, červnu a v měsíci září chystáme opět „Promenádní koncerty“. V předchozích letech si tyto koncerty našly velkou řadu posluchačů. Přijďte si poslechnout, zanotovat Vaše oblíbené písničky a třeba si i zatančit v těchto termínech: 21. dubna, 26. května, 30. června a 22. září.

Dětský den“ nás pak čeká 1. června. Pro děti budou tradičně připraveny soutěže a atrakce a další bohatý kulturní program, pro školy a školky program již dopoledne a pro širokou veřejnou pak po celéodpoledne. Stánky, atrakce a soutěže budou umístěny v prostranství centrálního parku Dubina. Zajisté i dospělí si přijdou na své.

V průběhu letních měsíců pak počítáme s přípravou „Opékání buřtů“ po 6 pátečních podvečerů střídavě Na Drážce u restaurace Galanta (8. července, 5. srpna a 9. září) a na Dubině (24. června, 22. července a 19. srpna). Prázdninové setkání spojené s opékáním špekáčků v doprovodu pardubických kapel si našlo mnoho příznivců, zbývá si jen přát přízeň počasí.

Studánecké  posvícení“ proběhne v neděli 4. září. Stejně jako v minulých letech bude připraven bohatý kulturní program, soutěže a atrakce pro děti a občerstvení pro všechny. Doufáme, že tím především dětem zpříjemníme konec prázdnin a vstup do nového školního roku.

Velmi nás potěšil zájem seniorů našeho obvodu a jejich nadšení pro soutěžení. I v příštím roce jsme se rozhodli v pořádání akce pro starší občany pokračovat i v letech dalších, přičemž se velmi osvědčila spolupráce se sdružením „Sensen“ (senzační senior). 14. září se uskuteční třetí ročník sportovní akce pro dříve narozené „Hry pro seniory“. Sportovní klání se opět uskuteční na petanguovém hřišti v centru Dubiny, na ploše před základní školou Dubina a na sportovním hřišti u základní školy.

Na podzimní měsíce jsou již tradičně připravovány dvě akce ve spolupráci s místními základními školami. „Vítání podzimu“ se uskuteční v průběhu září a bude zaměřeno na oslavu sv. Václava a konat se bude před ZŠ Dubina.

V listopadu se pak uskuteční „Strašidelná stezka“ s tradiční halloweenskou tematikou a konat se bude, stejně jako v letech předchozích, ve spolupráci a v prostorách ZŠ Studánka.

Ještě předtím v říjnu se uskuteční akce spojená s pouštěním draků „Drakiáda“. V rámci akce proběhne řada doprovodných soutěží, mimo jiné právě soutěž o nejlepšího vlastnoručně vyrobeného draka. Nejen děti mohou soutěžit, ale i jejich rodiče jsou zváni a mohou se zapojit a vrátit se tak do dětských let. Příznivý vítr nám všem.

Těsně před Štědrým dnem se pak sejdeme 23. prosince při společném „Vánočním zpívání“ v centru Dubiny pod krásně ozdobeným vánočním stromkem a navodíme tu správou vánoční náladu. Zazpíváme si krásné vánoční koledy a budeme se společně s našimi dětmi těšit na ten nejkrásnější den v roce.

Pro starší občany našeho městského obvodu budou i v příštím roce otevřeny ve spolupráci se základními školami Dubina a Studánka jarní a podzimní kurzy „Počítače pro seniory“, které si získaly velkou oblibu. Kurzy opět povedou zkušení lektoři. Předmětem kurzů je naučit starší občany základům práce s PC a internetem, získání nových poznatků při používání výpočetní techniky a rozšíření si svých dovedností při práci s počítačem.

Z finančních prostředků městského obvodu byla vybudována dvě hřiště na petanque. Jedno za restaurací Galanta na Drážce a druhé u hospody U Maxe na Dubině. Nemáte-li vlastní vybavení pro hru, můžete si herní sadu zapůjčit u personálu restaurací. Zasportovat a zasoutěžit si můžou všichni bez rozdílu věku.

Pro „Stolní tenis pro seniory“ jsou v pavilonu A základní školy Dubina (vstup přes hřiště) instalovány čtyři pinpongové stoly. Tato sportovní aktivita je určena pro dříve narozené, coby lékaři doložená prevence Alzheimerovy choroby. Možno si na místě zapůjčit pálky a míčky u správce hřiště ZŠ Dubina (tel. kontakt správce: 723 068 612). Vybavení pro hru bylo opět pořízeno z finančních prostředků našeho městského obvodu.

Městský obvod je veden snahou při pořádání kulturních, společenských či sportovních akcí potěšit všechny občany bez rozdílu věku.

O dalších aktivitách a plánovaných akcích a jejich přesných termínech konání Vás budeme průběžně informovat na internetových stánkách našeho městského obvodu nebo prostřednictvím Zpravodaje, který naleznete ve svých domovních schránkách.

Na všechny akce Vás srdečně zveme a těšíme se na Vaši účast.