Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů 2016

Poplatek ve výši 500,- Kč za osobu zůstává.

popelnice

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic na rok 2016 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“ se připravuje s ohledem na novelizaci zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích.  Pro rok 2016 zůstává místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500,- Kč.

Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2016. Závazný je pro všechny občany s trvalým pobytem, včetně cizinců. Dále pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytů nebo domů, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a tito vlastníci nemají trvalé bydliště ve městě Pardubice.

Úhrada poplatku

1.     Složenkou – složenky budou v našem MO rozeslány v průběhu měsíce února těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud nezaplatili. Na složenky může správce poplatku uvést „výši celkového nedoplatku“ (tj. letošní poplatek + případné nedoplatky z předchozích let).

Případné nedoručení nebo ztráta složenky nezbavuje občany poplatkové povinnosti. Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky. Jejich rozeslání ze strany jednotlivých správců poplatku (jednotlivé úřady městských obvodů) je nadstandardní služba sloužící k připomenutí poplatkové povinnosti. Upozorňujeme, že ke splnění poplatkové povinnosti není nutné čekat až na obdržení složenky.

2.     Bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu, variabilní symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech).

3.     Hotově na kterékoliv pokladně úřadů městských obvodů I – VIII, nebo na centrální pokladně Magistrátu města Pardubic na nám. Republiky čp. 12 (upozorňujeme na zrušení pokladny v budově Magistrátu ve Štrossově ul.) do 30. dubna 2016. Po tomto termínu je platba v hotovosti možná jen na pokladně příslušného úřadu městského obvodu.