Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

K zápisu do ZŠ Prodloužená dorazilo přes 140 dětí!

Začátkem února se konaly zápisy do prvních tříd základních škol. Nejinak tomu bylo i na polabinské Základní škole Prodloužená, kde se za oba „zápisové“ dny zapsalo 141 dětí!

zapis.jpg

Aby předškoláci neměli strach z cizího prostředí a trému před cizími dospělými lidmi, přivedla paní učitelka Eva Rainbergová, která byla v jedné ze tříd, na pomoc jednu ze svých žaček – Natálii Řebíčkovou ze 4.C. „Kdyby nějaký kluk nebo holčička něco nevěděli, tak jim s tím pomohu. Taky jim ukážu, jaké naši žáci pro ně vyrobili hračky. Děti si pak mohou nějakou odnést domů," řekla Natálka. Hlavní slovo však přesto měla paní učitelka, která se budoucích školáků ptala mimo jiné na to, jestli mají doma nějaké domácí zvířátko a ať ho zkusí nakreslit. U interaktivní tabule pak děti poznávaly písmena, počítaly hrušky či jablka a určovaly tvary. Podle obrázků pak také vyprávěly pohádku. Na výběr dostaly Budulínka nebo Perníkovou chaloupku. Nezaskočila je ani jedna, a bez problémů paní učitelce osvětlily, jak že to vlastně bylo s tou liškou respektive se zlou ježibabou... „Ty jsi velice šikovná," pochválila jednu z malých slečen paní učitelka Novotná a dodala, že už se na holčičku těší, protože bude její třídní učitelkou.

„Ve třídách s rozšířenou výukou angličtiny bude vyučovat paní učitelka Šárka Charvátová a přijmeme ještě další paní učitelku. Ve třídě standardní bude učit paní učitelka Marie Novotná, která vyučuje matematiku s prvky profesora Hejného. Pokud bude více standardních tříd, přijmeme dalšího pracovníka. Ve třídě s rozšířenou výukou hudební výchovy bude třídní učitelkou i sbormistryní paní Monika Kadlecová. Ve všech prvních třídách budou děti pracovat s prvky programu Začít spolu, kdy se učí čtyři dny v týdnu moderními metodami a formami práce, pátý den pak procvičují učivo v centrech aktivit. Program vede děti ke spolupráci, k samostatnosti, k plánování práce, k dovednostem při řešení problémů i  k rozvoji komunikace," představila budoucí první třídy ředitelka školy Jana Smetanová.

Jan Šafář