Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Studentská

 Popis akce

zahájení: 20. 7. 2015
dokončení: 27. 11. 2015
zhotovitel: MIROS MAJETKOVÁ a.s.
projekt: HIGHWAY DESIGN, s.r.o.

 Stav

Asfaltová vozovka s nerovným povrchem o šíři 9 m, obruby jsou v úrovni vozovky nebo chybí, krajnice je nezřetelná a auta vyjíždějí koleje do trávníku. Podélné parkování velmi komplikuje výhled při vyjíždění z vedlejších ulic. Chodník má dožilý asfaltový povrch, na jižní straně je chodník pouze provizorní. Dožívající jednostranné veřejné osvětlení. Stávající přechod pro chodce je neúměrně dlouhý, chybí jeho osvětlení. Celkový dojem z ulice je bezútěšný.

Návrh:

  • vozovka - asfaltová se středovým dělícím pásem částečně dlážděným, částečně ozeleněným; šířka jízdních pruhů 2x 4 m včetně cyklopiktokoridorů, šířka středového pásu 2 m, zóna Tempo 30
  • přechody pro chodce - stávající i nově navržený přechod pro chodce je dělený a umístěný na zvýšené ploše - retardéru, oba přechody jsou osvětleny samostatnými svítidly
  • chodníky - rekonstruovány s novým krytem z barevné betonové dlažby ve stejném stylu jako navazující regenerované části sídliště
  • veřejné osvětlení - nové stožáry s oboustrannými výložníky umístěny centrálně v ose vozovky, konstrukce stožárů umožní případné budoucí doplnění trolejové trakce
  • zeleň - zůstane zachována travnatá refýž s kaštanovou alejí
  • koordinace s Univerzitou Pardubice - na jižní strně ulice navazují pozemky Univerzity Pardubice, která bude v roce 2015 provádět jejich rozsáhlou revitalizaci; oba projekty jsou úzce koordinovány a vzájemně na sebe navazují; součástí záměru univerzity je rovněž výstavba dvou velkých parkovišť, která nahradí nevhodné stání v profilu ulice

 Rekapitulace

zemní práce 604 888,15 Kč
přesun hmot 82 111,07 Kč
přesun sutě 583 318,34 Kč
konstrukce A - živičná vozovka 1 942 770,85 Kč
konstrukce C - chodník 325 186,30 Kč
konstrukce D - retardér 388 719,87 Kč
úprava podloží  193 006,25 Kč
trubní vedení  153 207,59 Kč
ostatní konstrukce a práce - bourání  863 774,85 Kč
sadové úpravy  98 211,47 Kč
veřejné osvětlení  1 135 021,46 Kč
ostatní a vedlejší náklady  155 900,00 Kč
celkem bez DPH 6 529 716,20 Kč
celkem včetně DPH 21% 7 900 956,60 Kč