Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stop stav pro vyhrazená parkovací stání a navýšení poplatků

Rada městského obvodu Pardubice II v rámci výkonu vlastnických práv k místním komunikacím na základě ustanovení Statutu města Pardubic rozhodla o ukončení povolování vyhrazených stání pro konkrétní poplatníky na území MO Pardubice II od 1. 1. 2020. Případné žádosti držitelů průkazu ZTP a ZTP/P budou posuzovány individuálně. Platnost již vydaných povolení může být prodloužena nejdéle do 31. 12. 2023.

Reserve

Dále upozorňujeme, že Zastupitelstvo města Pardubic schválilo novelu vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, která mimo jiné stanoví nové sazby poplatku za vyhrazené stání. V oblasti, do které spadá území MO Pardubice II, dochází k navýšení poplatku na 10 000 Kč ročně za osobní auto a 12 000 Kč za nákladní vozidlo do 3,5 t.Nová sazba platí pro poplatek za rok 2020 (platí se zpětně v lednu 2021). Poplatek za rok 2019 splatný v lednu 2020 zůstává v původní výši (tj. 6 000 resp. 8 000 Kč).

Novela vyhlášky přinesla ještě jednu významnou změnu, a to v okruhu osob osvobozených od poplatku za vyhrazené stání. V návaznosti na novelu zákona o místních poplatcích dochází ke zpřesnění formulace - dosud se osvobození týkalo osob tělesně postižených, nově pouze držitelů průkazu ZTP nebo ZTP/P. Držitelé průkazu TP, kteří dosud poplatek rovněž neplatili, už do osvobození nespadají a bude se na ně vztahovat běžná poplatková povinnost (opět od poplatku za rok 2020 splatného v lednu 2021).