Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nakládání s odpady a provoz separačních dvorů

Jak nakládat s odpady v době koronavirové pandemie? Přečtěte si přiložený leták. Dále informujeme o otevření některých separačních dvorů.

logo SmP

Ve snaze udržet město Pardubice čisté otevíráme za níže uvedených podmínek od 1. 4. 2020 separační dvory (dále SD) vyjma SD v Dražkovicích. S ohledem na mimořádné okolnosti prosíme obyvatele Pardubic, aby SD užívali pouze v nezbytně nutné míře.

SD budou mít upravenou provozní dobu:

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota

Hůrka

13.00 - 17.00

Hůrka

13.00 - 17.00

Hůrka

13.00 - 17.00

Hůrka

13.00 - 17.00

Hůrka

8.00 - 12.00

Svítkov

13.00 - 17.00

Lonkova

14.00 - 18.00

Svítkov

13.00 - 17.00

Lonkova

14.00 - 18.00

Svítkov

8.00 - 12.00

Nemošice

13.00 - 17.00

Nemošice

13.00 - 17.00

Nemošice

13.00 - 17.00

Nemošice

13.00 - 17.00

Nemošice

8.00 - 12.00

Ohrazenice

13.00 - 17.00

Pardubičky

12.00 - 17.00

Ohrazenice

13.00 - 17.00

Pardubičky

12.00 - 17.00

Pardubičky

8.00 - 12.00

Rosice

13.00 - 17.00

 

 

Rosice

13.00 - 17.00

 

 

Rosice

8.00 - 12.00

 

Na všech SD byla zavedena tato dočasná opatření při provozu separačního dvora

Proti šíření COVID-19 zavedla společnost SmP – Odpady a.s. tato opatření:

1)    Do areálu SD má zakázán vstup kdokoli, kdo

a)    je v karanténě,

b)    zaznamenal příznaky podobné COVID19, ale také mírný kašel nebo zvýšenou teplotu (37,3 °C nebo více),

c)     se v posledních 14 dnech vrátil z rizikových oblastí stanovených ministerstvem zdravotnictví[1] nebo

d)    se setkal s osobou, u které se projevily příznaky dle písm. b) nebo která v posledních 14 dnech pobývala v rizikových oblastech dle písm. c).

2)    Pro vstup osob do areálu SD platí povinnost:

a)    mít zakrytá ústa a nos.

b)    zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry.

c)     vstoupit na SD pouze na základě pokynu správce SD při vstupu.

d)    řídit se pokyny obsluhy SD.

 

Ostatní podmínky provozu SD zůstávají v platnosti. V případě nerespektování dočasných opatření, provozního řádu SD a pokynů obsluhy bude SD okamžitě uzavřen.

 

Maloobchodní prodej kompostu a provoz SD na provozovnách Dražkovice a Stará Pošta je do odvolání přerušen. Prodej kompostu pro maloodběratele pouze včetně dovozu ze strany SmP – Odpady a.s. tel. pro sjednání dopravy kompostu: 777 612 403.

 

Veškerá výše uvedená opatření platí do odvolání.[1] Ke dni vydání opatření se jedná o tyto země: Austrálie, Belgie, Dánsko, Francie, Izrael, Itálie, Írán, Kanada, Malajsie, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA, Velká Británie, Čína a Jižní Korea