Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Výsadba a kácení dřevin v MO Pardubice II

Na území městského obvodu Pardubice II byly v roce 2019 provedené výsadby stromů a keřů. V období leden–březen 2020 bude probíhat kácení stromů z bezpečnostních důvodů.

vysadba-platany_bartose.jpg

Kácení dřevin v MO Pardubice II – zima 2020

V období leden–březen 2020 bude probíhat na území městského obvodu Pardubice II kácení stromů z bezpečnostních důvodů. Jedná se především o stromy, jejichž vitalita je nevratně snížená (silně proschlé koruny bez naděje na obnovu, popř. jsou zcela suché) nebo dřeviny ve špatném zdravotním stavu (poškozené koruny, kmeny nebo kořenové systémy, silný náklon kmenů, výskyt plodnic dřevokazných hub, praskliny). Uvedené defekty mohou vést ke snížené provozní bezpečnosti dřevin. Stromy, které budou odstraněny, jsou na kmeni označeny oranžovou barvou (puntík v dolní části kmene).

 Zároveň městský obvod zajišťuje výsadbu nové zeleně na svém území. Přehled výsadeb v roce 2019 je uveden dále.

 Výsadby stromů a keřů na území Pardubice II v r. 2019                                 

Městský obvod Pardubice II v průběhu roku 2019 realizoval výsadby níže uvedených stromů:

1 ks Tilia platyphyllos - lípa velkolistá 

Umístění: v ulici Křičkova, u západní strany velkého parkoviště, SV od domu čp. 421

1 ks Acer platanoides Emerald Queen - javor mléč 

Umístění: v ulici Grusova, středová refýž v parkovišti, západně před domem čp. 414

1 ks Acer platanoides Emerald Queen - javor mléč

3 ks Platanus acerifolia Alphens Globe - platan - kulovitý

Umístění: v ulici Kpt. Bartoše, v blízkosti hřiště jižně z boku domu čp. 410. 

3 ks Tilia platyphyllos - lípa velkolistá 

Umístění: v ulici Mozartova, mezi parkovištěm a restaurací U Krupičků

3 ks Tilia platyphyllos - lípa velkolistá 

3 ks Robinia pseudoacacia Bessoniana - trnovník akát 

Umístění: v ulici Křičkova, u chodníku JV od domu čp. 417, směrem ke školce

1 ks Liriodendron tulipifera - liliovník tulipánokvětý  

Umístění: v ul. Kpt. Bartoše za zastávkou MHD do zálivu v zámkové dlažbě uprostřed kruhové lavičky

1 ks Tilia cordata Greenspire - lípa srdčitá

Umístění: v ul. Kosmonautů severně před domem čp. 239

 Na území městského obvodu Pardubice byly vysazeny další dřeviny díky finančnímu zajištění různých organizací (školy, školky, magistrát města Pardubic, soukromé společnosti) a obyvatel městského obvodu včetně členů Rady MO Pardubice II:

1 ks Picea pungens Blue Diamond – smrk pichlavý (stříbrný)

Umístění: na náměstí Polabiny II (zajistila základní škola Prodloužená)

1 ks Abies normanniana – jedle

Umístění: v areálu mateřské školky v ul. Odborářů (zajistila MŠ)

2 ks Picea pungens Blue Diamond – smrk pichlavý (stříbrný)

Umístění: v areálu základní školy v ul. Družstevní (zajistila ZŠ)

1 ks Tilia cordata Rancho – lípa srdčitá

1 ks Acer platanoides Royal Red – javor mléč červenol.

Umístění: v areálu mateřské školky v ul. Grusova (zajistila MŠ)

1 ks Prunus serrulata Royal Burgundii – sakura (červenolistá)

Umístění: v areálu speciální školky DRC v ul. Prodloužená (zajistila MŠ)

4 ks Malus Red Sentinel – jabloň (okrasná)

Umístění: v ulici Chemiků, podél chodníku západně za domem čp. 138-140

(zajistily MŠ Pastelka, Rosická ul. a škola SVÍTÁNÍ)

1 ks Tilia cordata Rancho  – lípa srdčitá

Umístění: v ul. Družstevní před čp. 117 

3 ks Acer platanoides Deborah – javor mléč

3 ks Prunus serrulata Sunset Boulevard – sakura

1 ks Tilia cordata Greenspire – lípa srdčitá

Umístění: v ul. Gagarinova v okolí sportovního hřiště západně před domem čp. 380-383

1 ks Quercus robur - dub letní

Umístění: v ulici Mozartova v severovýchodní části Parku Jiřího Srbka

2 ks  Acer pseudoplatanus Leopoldii – javor klen

Umístění : v ulici Rosická, J z boku domu čp. 133

4 ks Acer platanoides Drumondii – javor mléč

1 ks Pinus nigra – borovice černá

Umístění : v ulici Poděbradská v blízkosti kruhového objezdu u Decathlonu

Společně jsme se tak zapojily do akce Nadace Partnerství „Sázíme budoucnost“, jejímž cílem je na území republiky na pozemcích mimo les vysadit 10 miliónů stromů během pěti let. (Vysazené stromky si můžete vyhledat v mapce na www.sazimebudoucnost.cz ).

Městský obvod Pardubice II v uplynulém roce zároveň doplňoval výsadby keřů a zajistil tak mimo jiné i realizaci následujících živých plotů a záhonů s trvalkami:

Živé ploty podél Hradecké ulice   

36 ks Viburnum opulus – kalina obecná,

22 ks Euonymus europaeus – brslen evropský,

34 ks Cornus alba Sibirica – svída bílá,

29 ks Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný,

Umístění: v ulici Hradecká ve svahu podél chodníku vpravo od silnice (směrem k mostu) v úseku od slepého ramene Labe po záliv před zastávkou MHD. 

Živé ploty podél ul. Kpt. Bartoše     

60 ks Cornus alba Sibirica – svída bílá,

33 ks Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný,

Umístění: v ulici Kpt. Bartoše ve svahu podél chodníku vlevo od silnice (směrem k mostu) v úseku od křižovatky s ul. Lonkova po vjezd na protipovodňovou hrázku.

Záhony v ul. Stavbařů    

110 ks Spiraea japonica Golden Princess – tavolník,

Umístění: do tří záhonů v ulici Stavbařů v blízkosti nových parkovacích stání a kontejnerových ohrádek.

Záhony v ul. Studentská    

Okrasné traviny:

64 ks Miscanthus sinensis „Gracillimus“ – ozdobnice čínská

38 ks Pennisetum alopecuroides ´Herbstzauber´ - dochan psárkovitý

Trvalky:

40 ks Levandula angustifolia – levandule lékařská

40 ks Sedum telephium „Herbstfreude“ – rozchodník nachový

Umístění: v travnaté refýži podél jižní strany Studentské ulice v blízkosti Univerzity Pardubice.

Záhon v ul. Mozartova před gymnáziem      

Trvalky:     14 ks Salvia nemorosa ´Amethyst´ - šalvěj

                     5 ks Coreopsis verticillata ´Grandiflora´ - krásnoočko

Traviny:     13 ks Pennisetum alopecuroides ´Hameln´ - dochan

Cibuloviny: 25 ks Narcissus poeticus - narcis

Umístění: v ulici Mozartova do trojúhelníkového záhonu severně před Skateparkem.

Záhon v ul. Lonkova u Meinlu     

92 ks trvalek:

Rudbeckia fulgida var. sullivantii 'Goldsturm, Aster ptarmicoides 'Major', Pennisetum alopecuroides 'Hameln', Achillea filipendulina 'Altgold', Geranium x cantabrigiense 'Biokovo', Geranium sanguineum 'Album', Echinacea purpurea 'Alba', Gaura lindheimeri 'Siskiyou Pink', Molinia caerulea, Geranium himalayense

45 ks cibulovin:

Narcissus poëticus, Crocus chrysanthus 'Goldilocks', Tulipa 'Purissima' 

Umístění: v ulici Lonkova do trojúh. záhonu na SV rohu obch. centra čp. 510 (bývalý objekt Meinlu).

V rámci obnovy stávajících záhonů na různých místech v Polabinách zahradnice dosadily ca 350 ks keřů a 250 ks trvalek, které uhynuly, byly poškozené nebo odcizené neukázněnými obyvateli.

 Městský obvod se také finančně podílel (celkovou částkou ca 45 000,- Kč) na výsadbách rostlin v předzahrádkách bytových domů, které si realizovaly samosprávy nebo obyvatelé domů (např. v ulici Rosická čp. 145-148, Ohrazenická čp. 173-176, Kunětická čp. 115, Lonkova čp. 484, Nová čp. 208 a další) s dohodou, že budou o záhony a vysazené rostliny následně pečovat.