Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Veřejné zakázky

Výběrové řízení 20/2012

Oprava chodníku ul. Benedettiho, Pardubice

Výběrové řízení 19/2012

Kontejnerový přístřešek vnitroblok U Marka, Pardubice

Výběrové řízení 18/2012

Pardubice - zdravotní a bezpečnostní řez 26 ks lip v ulici Bulharská

Výběrové řízení 17/2012

Pardubice - kácení včetně likvidace dřevní hmoty 1 ks topolu černého na p.p.č. 2774/63 k.ú. Pardubice

Výběrové řízení 15/2012

Opravy místních komunikací v ul. Polská, nám. Legií, ul. Palackého, Br. Veverkových, ul. Bulharská, Pardubice

Výběrové řízení 14/2012

Výměna odvodňovacích žlabů na nám. Republiky, Pardubice

Výběrové řízení 13/2012

Pasport odvodňovacího systému komunikace ul. Bulharská, Pardubice - oprava uličních vpustí

Výběrové řízení 12/2012

Kontejnerové stání s přístřeškem - vnitroblok U Marka

Výběrové řízení 11/2012

Oprava nájezdu na ul. br. Veverkových, Pardubice

Výběrové řízení 10/2012

Dětská hřiště Karla IV. - vnitroblok u parkovacího domu

1 2 3