Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední deska MO I

Veřejná vyhláška - společné rozhodnutí

 • Číslo jednací: MmP 15358/2013
 • Autor: Pavlína Stuchlíková
 • Platnost: 19.3.2013 - 4.4.2013

Hromadný předpisný seznam na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2011 s trvalým bydlištěm Bulharská 936, Pardubice

 • Číslo jednací: OSSK/00313/13/JU
 • Autor: Pavlína Stuchlíková
 • Platnost: 18.3.2013 - 19.4.2013

Hromadný předpisný seznam na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2010 s trvalým bydlištěm Bulharská 936, Pardubice

 • Číslo jednací: OSSK/04311/12/JU
 • Autor: Pavlína Stuchlíková
 • Platnost: 18.3.2013 - 19.4.2013

Veřejná vyhláška - stavební úpravy spočívající ve výměně dvou výtahů za dva osobní výtahy MOTi 1000 v bytovém domě č.p. 2594, Kara IV., Zelené Předměstí, Pardubice

 • Číslo jednací: MmP 14036/2013
 • Autor: Pavlína Stuchlíková
 • Platnost: 15.3.2013 - 2.4.2013

Oznámení o termínu elektronického dražebního jednání proti povinnému - Jiří Čermák

 • Číslo jednací: 052 EX 2/2011-86
 • Autor: Pavlína Stuchlíková
 • Platnost: 15.3.2013 - 25.4.2013

Pozvánka na 15. mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I

 • Číslo jednací: 15/2013
 • Autor: Pavlína Stuchlíková
 • Platnost: 15.3.2013 - 21.3.2013

Zveřejnění oznámení "Výroba desek z pěnového polystyrenu Pardubice - Semtín "

 • Číslo jednací: 13004/2013
 • Autor: Pavlína Stuchlíková
 • Platnost: 12.3.2013 - 28.3.2013

Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti - Revitalizace Tyršovýc sadů - podzámeckého parku v Pardubicích

 • Číslo jednací: MmP 13760/2013
 • Autor: Pavlína Stuchlíková
 • Platnost: 11.3.2013 - 27.3.2013

Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování řízení a možnosti vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku parcelního čísla 739/3 v katastrálním území Pardubice pro motorová vozidla

 • Číslo jednací: 25877.25/2012
 • Autor: Pavlína Stuchlíková
 • Platnost: 4.3.2013 - 20.3.2013

Veřejná vyhláška - výzva - vyjádření k podanému odvolání - přístřešek k bytovému domu čp. 1890, ul. Wintrova, na pozemku stp.č. 10981 a parc.č. 717/14 katastrální území Pardubice

 • Číslo jednací: MmP 11724/2013
 • Autor: Pavlína Stuchlíková
 • Platnost: 1.3.2013 - 18.3.2013
1 52 103 154 199 200 201 202 203 204 205