Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Stavební odpad - co sním?

Občané Pardubic, kteří se prokáží předložením dokladu o zaplacení poplatku za komunální odpad nebo platným občanským průkazem s místem trvalého bydliště v Pardubicích, mohou zdarma odložit stavební odpad v množství do 300 kg od občana za měsíc na sběrné dvory, jejichž seznam naleznete na stránkách Služeb města Pardubic.

Kontakty pro další informace