Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nebezpečný odpad - jaká je četnost mobilního svozu nebezpečného odpadu?

Mobilní svoz nebezpečných odpadů je sběr a svoz nebezpečných odpadů z domácností, prováděný v rámci servisu platby místního poplatku za KO. Služba je určena občanům města, ne firmám. Uskutečnění mobilního svozu nebezpečných odpadů závisí na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města v daném kalendářním roce. V případě jeho organizování jsou občané města včas informováni prostřednictvím Radničního zpravodaje a informačních letáků doručených do poštovních schránek. Nebezpečné složky komunálního odpadu – v rámci mobilního svozu lze předávat pouze posádce svozového vozidla v určenou dobu (na označených zastávkách). Stanoviště svozu (zastávka) – je předem určené místo, označené (v den svozu) tabulkou a informací o čase svozu.

K odložení nebezpečného odpadu v průběhu kalendářního roku mohou občané využívat jednotlivé separační dvory (výjimkou je separační dvůr v Lonkově ulici - Polabiny). Seznam separačních dvorů najdete na stránkách společnosti Služby města Pardubic a.s.: Separační dvory.

Termíny mobilního svozu nebezpečných odpadů v Pardubicích v roce 2018:

3.9. – 6.9.2018

10.9. – 13.9.2018

Kontakty pro další informace