Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nebezpečný odpad - jaká je četnost mobilního svozu nebezpečného odpadu?

Mobilní svoz nebezpečných odpadů je sběr a svoz nebezpečných odpadů, prováděný v rámci servisu platby místního poplatku za KO. Uskutečnění mobilního svozu nebezpečných odpadů závisí na přidělení finančních prostředků z rozpočtu města v daném kalendářním roce. V případě jeho organizování jsou občané města včas informováni prostřednictvím Radničního zpravodaje a informačních letáků doručených do poštovních schránek. Nebezpečné složky komunálního odpadu – v rámci mobilního svozu lze předávat pouze posádce svozového vozidla v určenou dobu (na označených zastávkách). Stanoviště svozu (zastávka) - předem určená místa, označená tabulkou s informací o čase svozu.

K odložení nebezpečného odpadu v průběhu kalendářního roku mohou občané využívat jednotlivé separační dvory. Seznam separačních dvorů najdete na stránkách společnosti Služby města Pardubic a.s.: Separační dvory

Termíny mobilního svozu nebezpečných odpadů v Pardubicích v roce 2017:

4. – 7.9.2017

11. – 14.9.2017

 

Kontakty pro další informace