Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Použitý textil - co s ním?

Správně mají občané města Pardubic odkládat použitý textil z domácností (šatstvo, obuv) odděleně mimo kontejnery, které jsou určeny k odkládání směsného komunálního odpadu (bez separovatelných složek). Již dále nepoužitelný textil (poškozený, zašpiněný), by měl být bezplatně předán na sběrné dvory.

Použitelný textil (čisté a nezničené šatstvo zabalené v igelitovém pytli nebo tašce) lze odkládat do 41 ks speciálních kontejnerů společnosti TextilEco a.s., do 2 ks kontejnerů (žluté barvy) charitativní organizace Diakonie Broumov a nově do červených kontejnerů s logem Charity Pardubice. V současné době je prostřednictvím této charitativní organizace rozmístěno v rámci teritoria města 10 ks speciálních – menších kontejnerů a 4 ks velkoobjemových kontejnerů.

Oblastní charita Pardubice provozuje sociální šatník pro lidi v nouzi z Pardubic a okolí. Shromažďuje oblečení a obuv pro dospělé i děti, lůžkoviny a ručníky. Nejžádanější je ošacení a obuv pro děti od 6 do 15 let a pánské boty a oděvy (pouze čisté oblečení a spárované boty), zabalené v igelitovém pytli nebo tašce.

Získané oblečení nebude Oblastní charita Pardubice dále prodávat, ale bude sloužit výhradně sociálně znevýhodněným lidem z Pardubic a okolí. Bude předáno nejen klientům Charity v rámci služeb pro seniory a pro rodiny s dětmi, ale také dalším organizacím, které pomáhají potřebným. Hlavními příjemci darovaného oblečení budou osoby ohrožené chudobou a sociálním vyloučením, osoby bez přístřeší, matky samoživitelky, klienti LDN Rybitví a Zdravotně sociálního oddělení Pardubické krajské nemocnice a osoby opouštějící výkon trestu.

Umístění „menších“ kontejnerů na textil a obuv Oblastní charity Pardubice:

MO Pardubice II

- Varšavská x Prodloužená (za prodejnou COOP)

- Partyzánů u čp. 349

- Okrajová 297

- Sedláčkova u čp. 433

- Valčíkova u čp. 327

MO Pardubice III

- Bartoňova u čp. 839

- Na Drážce u čp. 1558

MO Pardubice IV

- Staročernská (Slovany točna MHD)

MO Pardubice V

- Chrudimská 145

- Pichlova 1573

Umístění „velkoobjemových“ kontejnerů na textil a obuv Oblastní charity Pardubice:

MO Pardubice I

- nábřeží Závodu míru  u čp. 1951 (parkoviště u ZŠ)

MO Pardubice II

- ul. Družby za čp. 379

MO Pardubice III

- ul. Jana Zajíce – u nákladové rampy PENNY MARKETU

MO Pardubice V

- nám. Dukelských hrdinů před čp. 2601

Umístění kontejnerů na textil provozovaných společností Diakonie Broumov a.s.:

MO Pardubice III

- ul. Spojilská, u čp. 1711

MO Pardubice VII

- ul. Jiřího Potůčka, čp. 111, T-STRING

Umístění kontejnerů na textil a obuv provozovaných společností TextilEco a.s.:

MO Pardubice I

- Nábř. Závodu Míru u čp. 1823

- Nábř. Závodu Míru u čp. 1885

- ul. Žitná u čp. 2601

- ul. Ke Kamenci u čp. 1209

- ul. Sakařova před čp. 1325

- ul. Havlíčkova u čp. 295

- ul. Jiráskova u čp. 1295

- ul. Macanova, roh s ul. U Marka, u čp. 2541

MO Pardubice II

- ul. Družstevní u čp. 138

- ul. Ohrazenická u čp. 180

- ul. Varšavská u čp. 214

- ul. Prodloužená u čp. 286

- ul. Družby u čp. 341

- ul. Družby u čp. 335

- ul. Mozartova u čp. 411

- ul. Brožíkova u čp. 429

- ul. Gagarinova u čp. 541

- ul. Lonkova separ. dvůr

- ul. Lidická u čp. 364

- Stavařov u čp. 100

- ul. Kunětická u čp. 107

MO Pardubice III

- ul. Josefa Janáčka u čp. 962

- ul. Erno Košťála u čp. 1001

- ul. Jana Zajíce u čp. 863

- ul. Lidmily Malé u čp. 822

- ul. K Lesu u čp. 178

- ul. Rumunská u čp. 365

- ul. Spojilská u čp. 1775

- ul. Studánecká u čp. 1539 (dva kontejnery na jednom stanovišti)

MO Pardubice IV

- ul. Komenského, naproti čp. 374

- ul. Ostřešanská u čp. 238 – Nemošice

- ul. Ke Kobelnici, čp. 172, u prodejny Coop – Černá za Bory

MO Pardubice V

- nám. Dukelských hrdinů před čp. 2601

- ul. K Blahobytu u čp. 2470

- ul. Sokolovská u čp. 2246

MO Pardubice VI

- ul. Branecká u čp. 495

- Staré Čívice - k samoobsluze RENTA

MO Pardubice VII

- ul. Generála Svobody u čp. 198

- ul. Jožky Jabůrkové naproti domu čp. 266

- ul. Ohrazenická u čp. 282

 

Způsob využití sebraného textilu společností TextilEco a.s.:

 
 

 

Kontakty pro další informace