Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu – vrácení přeplatku ?

V případě, že se občan přestěhuje do jiného města a má řádně uhrazen místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů, má nárok na vrácení poměrné částky. Správcem místního poplatku je příslušný úřad městského obvodu, kde měl občan trvalé bydliště. V případě přestěhování jen v rámci „města“ , nic se pro občana nemění a již dříve uhrazená platba platí.

Kontakty pro další informace