Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Místní poplatek za svoz komunálního odpadu v roce 2017

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 11/2016 „O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, stanoví pro rok 2017 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 500,- Kč. Místní poplatek je splatný jednorázově do 30. dubna 2017. Závazný je pro všechny občany s trvalým pobytem, včetně cizinců. Dále pro vlastníky stavby určené k individuální rekreaci, bytů nebo domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a zároveň všichni vlastníci nemají trvalé bydliště ve statutárním městě Pardubice (tzn. pokud, byť jeden z vlastníků nemovitosti nemá trvalý pobyt ve městě Pardubicích, vzniká poplatková povinnost pro danou nemovitost).

Úhrada poplatku

  1. Složenkou – správci poplatku - úřady městských obvodů I, II, III, IV, V, VI a VII budou složenky rozesílat v průběhu měsíců leden až duben těm občanům, kteří ke dni tisku složenek dosud nezaplatili. Na složenky může správce poplatku uvést   „výši celkového nedoplatku“ (tj. letošní poplatek + případné nedoplatky z předchozích let).

Případné nedoručení nebo ztráta složenky nezbavuje občany poplatkové povinnosti. Zákon neukládá povinnost tisknout a rozesílat složenky. Jejich rozesílání ze strany jednotlivých správců poplatku (jednotlivé úřady městských obvodů) je nadstandardní služba sloužící k připomenutí poplatkové povinnosti.

Upozorňujeme, že ke splnění poplatkové povinnosti není nutné čekat na obdržení složenky.

  1. Bankovním převodem dle dispozic na složence (číslo účtu, variabilní symbol – zůstávají stejné, jako v předešlých letech).
  2. Hotově na kterékoliv pokladně úřadů městských obvodů I – VIII, nebo na centrální pokladně Magistrátu města Pardubic  na Náměstí republiky čp. 12 (upozorňujeme na zrušení pokladny v budově Magistrátu ve Štrossově ul.) do 30. 4. 2017.  Po tomto termínu je platba v hotovosti možná jen na pokladně příslušného úřadu městského obvodu.

Z důvodu rovnoměrného vytížení pokladen a snadnějšího uplatnění osvobození od místního poplatku – vyrovnání případných přeplatků, upřednostňujte platbu na pokladně, patřící obvodu dle místa Vašeho trvalého pobytu. Při hromadných platbách je nutné vyplnit formulář pro hromadné platby. K dispozici na pokladnách, resp. v elektronické podobě na webových stránkách jednotlivých úřadů městských obvodů.

Kontakty pro další informace