Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kam se obrátit, když dojde ke zcizení nebo poničení odpadové nádoby (popelnice)?

Občané s trvalým pobytem ve městě Pardubice, mají v rámci platby místního poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu nárok na bezplatné přidělení – přistavení odpadové nádoby do místa bydliště. Pokud dojde ke zcizení nebo nezaviněnému poničení této nádoby, může občan požádat o její výměnu u firmy Služby města Pardubic a.s. (pí Suchánková, tel. 777 612 403).

Kontakty pro další informace