Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jedlé oleje a tuky - kam s nimi?

Občané Pardubic mohou jedlé oleje a tuky ukládat odděleně od komunálních odpadů na separační dvory.  Výjimkou je separační dvůr v Lonkově ulici, který oleje a tuky nepřijímá. Pravidla pro uložení jedlých tuků a olejů na sběrný dvůr jsou stejná jako u ostatních druhů odpadů, s nutností předložení dokladu o zaplacení místního poplatku za svoz komunálního odpadu v Pardubicích. Jedlé tuky a oleje jsou přijímány pouze v nevratných uzavřených nepropustných nádobách, jako jsou například PET lahve či kanystry. Následně jsou tyto předávány k recyklaci.

Nově (od března 2018), v rámci pilotního projektu, bylo rozmístěno v oblasti sídlištní zástavby Městského obvodu Pardubice III. 5 ks speciálních oranžových nádob na sběr rostlinných olejů. V horní části nádoby je otvor na vhoz lahví s použitým rostlinným olejem z domácností. Použité rostlinné oleje a tuky je možno odkládat v původních obalech nebo jiných vhodných uzavřených nádobách. Nejvhodnější jsou např. použité PET lahve. Do nádob nelze odkládat motorové oleje!

Lokality s umístěnými nádobami:

- Erno Košťála 997

- Bartoňova mezi 839 a 841

- Jana Zajíce vedle 953

- Na Drážce před čp 1549 - 1551

- Na Drážce 1555

Kontakty pro další informace