Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jedlé oleje a tuky - kam s nimi?

Občané Pardubic mohou (od srpna 2013) odděleně ukládat na separační dvory jedlé oleje a tuky.  Výjimkou je separační dvůr v Lonkově ulici, který oleje a tuky nepřijímá. Pravidla pro uložení jedlých tuků a olejů na sběrný dvůr jsou stejná jako u ostatních druhů odpadů, s nutností předložení dokladu o zaplacení místního poplatku za svoz komunálního odpadu v Pardubicích. Jedlé tuky a oleje jsou přijímány pouze v nevratných uzavřených nepropustných nádobách, jako jsou například PET lahve či kanystry. Následně jsou tyto předávány k recyklaci.

 

Kontakty pro další informace