Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co lze spalovat v zahradních krbech a otevřených ohništích?

Dle zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění lze v otevřeném ohništi spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.

Podle tohoto zákona se fyzická osoba, právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba dopustí přestupku tím, že spálí v otevřeném ohništi jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami. V obou případech lze uložit pokutu až  do výše 50 000 Kč.

Z tohoto je patrné, že spalování mokrého listí a trávy není přípustné.

Kontakty pro další informace