Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je nebezpečný odpad a kam s ním?

Odpad, který vykazuje nějakou nebezpečnou vlastnost. Nebezpečné odpady, které se mohou vyskytnout v běžné domácnosti jsou zářivky, rtuťové teploměry, použité baterie a akumulátory, ředidla, obaly od barev, sprejů, zbytky kyselin, fotochemikálie, pesticidy, vyřazené ledničky a televizory, popřípadě jiná elektrická a elektronická zařízení.

Žádný z těchto odpadů nepatří do kontejneru na běžný komunální odpad, ale na sběrné dvory, jejichž seznam naleznete na stránkách Služeb města Pardubic.

Kontakty pro další informace

Telefon: 466 859 196, 466 859 320
E-mail: enviro@mmp.cz