Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Potřebuji změnit osobu odpovědného zástupce, jak mám postupovat?

Oznámit ukončení odpovědného zástupce a  ustanovení nového musíte živnostenskému úřadu do 15 dnů ode dne, kdy uvedená skutečnost nastala (u koncese předložit odpovědného zástupce ke schválení). Odpovědný zástupce se může dostavit na živnostenský úřad s Vámi a předložit doklady o odborné  způsobilosti  a  před živnostenským úřadem podepsat prohlášení, že souhlasí s ustanovením do funkce nebo tyto doklady odpovědného zástupce doložíte sám, ale podpis odpovědného zástupce na  prohlášení  musí být úředně ověřen. Za splnění podmínek elektronického podání, lze podání učinit také elektronicky, případně zaslat poštou.

Kontakty pro další informace