Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Na který živnostenský úřad se mohu obrátit s podáním?

Podání lze učinit na kterémkoli živnostenském úřadě na území ČR  nebo lze podání učinit prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy (např. Czech POINT, držitel poštovní licence apod.) podle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.        

Kontakty pro další informace