Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Můžu se objednat na oddělení registrace živnostenského úřadu na určitý den a hodinu?

Ano, máte možnost se objednat na www.pardubice.eu - On-line rezervace a vyřídit tak své záležitosti bez čekání.

Klient oddělení registrace obecního živnostenského úřadu se může na požadovanou agendu objednat  minimálně jeden den předem prostřednictvím webového portálu http://www.pardubice.eu/urad/radnice/on-line-rezervace/.

Při přijetí objednávky je vygenerován  kód, který při příchodu na živnostenský úřad  klient uvede na tiskárně vyvolávacího systému. Vytiskne si lístek s pořadovým číslem, je zařazen do fronty a prioritně odbaven v objednaný čas. Přidělený kód z internetu musí být “vyťukán” na klávesnici vyvolávacího systému v rozmezí 15 minut před objednanou hodinou nebo maximálně 15 minut po ní, jinak systém již přidělený kód vyhodnotí jako neplatný.

Kontakty pro další informace