Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Musím oznamovat změnu trvalého bydliště?

Změnu bydliště nejste povinen živnostenskému úřadu oznamovat, neboť změnu živnostenský úřad zaeviduje z údajů získaných z informačního systému evidence obyvatel nebo z informačního systému cizinců, pokud je podnikatelem cizinec. Zůstává povinnost oznámit změnu sídla, pokud podnikatel neuvedl živnostenskému úřadu v minulosti, že při změně bydliště požaduje trvale změnit i sídlo na stejnou adresu s bydlištěm.

Kontakty pro další informace