Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kterým dnem mohu začít podnikat jako fyzická osoba?

Fyzické osobě, která nemá povinnost zapisovat se do obchodního, či obdobného rejstříku, vzniká právo provozovat živnost ohlašovací dnem ohlášení. U koncesované živnosti je to dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

Kontakty pro další informace