Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kdy mám povinnost oznámit živnostenskému úřadu adresu pro vypořádání závazků k provozovně?

Adresu pro vypořádání závazků je podnikatel povinen oznámit živnostenskému úřadu při ukončení provozování živnosti na provozovně, a to nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně. Po dobu 4 let ode dne ukončení činnosti na provozovně je podnikatel povinen oznámit každou změnu této adresy.

Kontakty pro další informace