Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kdy a jak mohu využít služby centrálního registračního místa (CRM)?

Služeb CRM (centrálního registračního místa) může podnikatel (právnická nebo fyzická osoba) využít bez ohledu na to, zda se zároveň jedná o podání vůči obecnímu živnostenskému úřadu podle živnostenského zákona.

Fyzická osoba může na živnostenském úřadě podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení, oznámit zahájení samostatně výdělečné činnosti, podat přihlášku k důchodovému pojištění, případně nemocenskému pojištění, podat oznámení podle zákona o veřejném zdraví a oznámit vznik volného pracovního místa. Právnická osoba může podat přihlášku k daňové registraci nebo příslušné oznámení a oznámit vznik volného pracovního místa. Uvedená podání předá živnostenský úřad příslušným orgánům, a to  správě sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovně,  finančnímu úřadu nebo úřadu práce. Podnikatel může oznamovat změny výše uvedených údajů na příslušné úřady.
Má-li ovšem daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo má zákonem uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání přihlášky k registraci, oznámení o změně registračních údajů, řádného daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání, hlášení a vyúčtování, učinit pouze elektronicky – datovou zprávou.

Kontakty pro další informace