Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaká je výše správních poplatků vyměřovaných živnostenským úřadem?

Předmět poplatku

výše v Kč

Ohlášení živnosti při vstupu do živnostenského podnikání

1000

Další ohlášení živnosti

500

Přijetí žádosti o koncesi při vstupu do živnostenského podnikání

1000

Přijetí další žádosti o koncesi

500

Změna rozhodnutí o udělení koncese

500

Vydání rozhodnutí o schválení odpovědného zástupce pro koncesi

500

Vydání výpisu z živnostenského rejstříku po provedení oznámené změny

100

Vydání úplného nebo částečného výpisu z živnostenského rejstříku na žádost za každou i započatou stránku

20

Vydání sestavy z živnostenského rejstříku na žádost za údaje o jednom podnikateli

5

Správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně v budově živnostenského úřadu, složenkou, případně lze správní poplatek uhradit z účtu.

Kontakty pro další informace