Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Podnikám v zemědělství, musím oznamovat nějaké změny ?

Ano,  podnikatel by měl oznámit změnu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy ke změně došlo. Jedná se např. o změnu sídla.  Povinnost  oznamovat  změny zemědělský podnikatel nemá, jde-li o změny referenčních údajů zapisovaných v základních registrech, v  informačním systému evidence obyvatel, v obchodním rejstříku nebo v  informačním systému cizinců. Změna je zpoplatněna částkou 100,-  Kč (správní poplatek lze zaplatit hotově nebo platební kartou na pokladně v budově živnostenského úřadu,  případně složenkou nebo převodem  z účtu).

Kontakty pro další informace

 

Formuláře ke stažení