Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jsem povinen oznámit přerušení provozování zemědělské výroby?

Ano, přerušení provozování zemědělské výroby na dobu delší než 6 měsíců je zemědělský podnikatel povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Provozování zemědělské výroby se považuje za přerušené dnem doručení oznámení, nebo pozdějším datem uvedeným v oznámení. Přerušení nelze zapsat zpětně.

Kontakty pro další informace

 

Formuláře ke stažení