Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Chci podnikat v zemědělství, co k tomu potřebuji?

Na základě žádosti o zápis  do evidence  zemědělského podnikatele  Vám bude vydáno  „Osvědčení“, které  vystaví kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností (www.statnisprava.cz). V Pardubicích získáte osvědčení na Živnostenském úřadě, Magistrátu města Pardubic, Gorkého 489. 

K podnikání v zemědělství není potřeba dokládat odbornou způsobilost ani výpis z rejstříku trestů.  K vydání osvědčení  vyplníte žádost a zaplatíte správní poplatek ve výši 1000,- Kč.  Právnická osoba připojí k žádosti doklad o tom, že byla zřízena nebo založena, pokud zápis do obchodního  nebo obdobného rejstříku nebyl ještě proveden.

Kontakty pro další informace

 

Formuláře ke stažení