Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Musím se dostavit na živnostenský úřad ke kontrole, když již několik let nepodnikám?

Ano, podnikatelé mají povinnost poskytnout živnostenskému úřadu součinnost při provádění kontroly, konkrétně předložit požadované doklady a podat informace. Pokud nepodnikáte, předložíte doklady za příslušnou dobu, kdy jste aktivně živnost provozoval, popř. podáte informaci, proč požadované doklady nepředkládáte.

Pokud nebudete po určitou dobu podnikat, máte možnost oznámit živnostenskému úřadu přerušení provozování živnosti. V době přerušení nebudete muset plnit některé povinnosti, například nemusíte splňovat podmínky odborné způsobilosti. V případě, že máte odlišnou adresu bydliště a sídla, nemusíte mít v době přerušení sídlo označeno. Pokud již nebudete podnikat, máte možnost požádat o zrušení živnostenského oprávnění. Pokud byste měl k datu kontroly všechna oprávnění zrušena,  kontrola by provedena nebyla, protože byste již nebyl podnikatelem.

Kontakty pro další informace