Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Koupil jsem zboží, chci ho reklamovat, ale prodejna již neexistuje.

Pokud na zrušené provozovně, kde jste zboží zakoupil, není uvedena adresa, na které je možné zboží reklamovat, doporučujeme nahlédnout na Internetu na www.rzp.cz, kde zjistíte adresu sídla podnikatele a adresy provozoven. Dále máte možnost požádat kterýkoliv živnostenský úřad o výpis z živnostenského rejstříku příslušného podnikatele.

 Podnikatel je povinen nejpozději ke dni ukončení činnosti v provozovně oznámit živnostenskému úřadu, na jaké adrese lze vypořádat jeho případné závazky s tím, že adresa pro vypořádání závazků nemůže být adresa bydliště podnikatele, jedná-li se o adresu sídla ohlašovny, zvláštní matriky nebo adresu sídla správního orgánu; to neplatí, pokud podnikatel prokáže právní důvod pro užívání prostor na těchto adresách. Adresa pro vypořádání závazků je obsahem uvedeného výpisu z živnostenského rejstříku.

Kontakty pro další informace