Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaký je postup při rozdílné adrese sídla a bydliště u podnikající fyzické osoby?

V případě rozdílného sídla a bydliště může podnikatel změnit sídlo na adresu bydliště nebo musí doložit doklad opravňující ho k užívání prostor aktuální adresy sídla, případně jiné adresy, kam sídlo změní (např. nájemní smlouvu, souhlas majitele nemovitosti apod.). Pokud podnikatel nepodniká a podnikat již nehodlá, může požádat o zrušení všech živnostenských oprávnění.

Výše uvedené lze živnostenskému úřadu oznámit, případně doložit, osobně, písemně poštou, elektronicky za předpokladu, že máte uznávaný elektronický podpis nebo přes aplikaci „datové schránky“, pokud máte datovou schránku zřízenu.

Kontakty pro další informace