Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jak a kde má být označeno sídlo podnikatele?

Podnikatel je povinen označit obchodní firmou, popřípadě názvem, nebo jménem a příjmením a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno, objekt, v němž má sídlo, liší-li se od bydliště.

Označení je třeba umístit trvale na viditelném místě. Velikost ani forma označení není živnostenským zákonem stanovena.

Kontakty pro další informace