Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaká pravidla nyní platí pro zahradní stavby u rodinného domu?

Například stavby skleníků a bazénů včetně souvisejícího technického zařízení na pozemcích rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci s parametry uvedenými ve stavebním zákoně nevyžadují vydání územního rozhodnutí ani souhlasu a také nevyžadují vydání stavebního povolení nebo ohlášení. Jedná se o skleníky do 40 m² zastavěné plochy, do 5 m výšky v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku a bazény do 40 m² zastavěné plochy v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku. V případě nedodržení zákonem stanovených parametrů je třeba výše uvedené stavby územně posoudit (vydat územní souhlas nebo územní rozhodnutí).

Kontakty pro další informace