Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Lze spojit zjednodušené územní řízení se stavebním řízením?

Ustanovení § 78 odst.3 stavebního zákona umožňuje v souladu se správním řádem „spojit“ územní a stavební řízení , jsou-li podmínky v území jednoznačné, zejména je-.li vydán územní nebo regulační plán. Zjednodušené územní řízení ale se stavebním řízením spojit nelze.

Kontakty pro další informace