Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jsou stanoveny odstupy staveb rodinných domů?

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území stanovuje vzájemné odstupy. Je-li mezi rodinnými domy volný prostor, vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn nejsou okna obytných místností.

Kontakty pro další informace