Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jakým způsobem se nyní povoluje stavba rodinného domu?

Na stavbu rodinného domu nově postačí jednodušší ohlášení stavby, pokud budou splněny podmínky uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) stavebního zákona, tzn., že rodinný dům bude mít jedno podzemní podlaží do hloubky 3 m a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví. Současně musí stavebník doložit podklady podle § 105 a násl. stavebního zákona. Požadavek na dodržení limitního parametru 150 m² celkové zastavěné plochy byl novelou vypuštěn.

Stavebník může ohlášený stavební záměr podle § 104 odst. 1 a 2 stavebního zákona provést na základě společného souhlasu, tzv. „společné oznámení záměru".

Kontakty pro další informace