Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Kdo je pořizovatel?

Pořizovatelem je v podmínkách obce příslušný obecní úřad, který pořizuje územně plánovací podklady, územně plánovací dokumentaci a vymezení zastavěného území. V podmínkách města Pardubice je pořizovatelem Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta.

Kontakty pro další informace