Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

K čemu slouží ochranná pásma?

Ochranná pásma staveb, zařízení nebo území se zřizují z důvodu zajištění provozu, vyloučení určených činností a zajištění ochrany zdraví, životů a majetku osob. Ochranná pásma omezují určitým způsobem užívání nemovitostí – ovlivňují např. způsob využívání pozemků.

Kontakty pro další informace