Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co znamenají pojmy veřejně prospěšná stavba a veřejně prospěšné opatření?

Veřejně prospěšná stavba je stavba pro veřejnou infrastrukturu určená k ochraně nebo rozvoji území obce, kraje, vymezená v územně plánovací dokumentaci

Veřejně prospěšné opatření je opatření nestavební povahy sloužící ke snižování ohrožení území a k rozvoji nebo k ochraně přírodního, kulturního a archeologického dědictví, vymezené v územně plánovací dokumentaci.

Kontakty pro další informace