Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co patří do veřejné infrastruktury?

Veřejnou infrastrukturou jsou pozemky, stavby a zařízení, a to:

 • dopravní infrastruktura (pozemní komunikace, vodnícesty, letiště apod.)
 • technická infrastruktura (inženýrské sítě a technické vybavení území)
 • občanské vybavení (stavby a pozemky sloužící např. vzdělávání, výchově, sociální péči, zdravotnictví, kultuře,   veřejné správě,  ochraně obyvatelstva apod.)
 • veřejné prostranství

zřizované nebo užívané ve veřejném zájmu

Kontakty pro další informace

     Telefon: 466 859 193, 466 859 176

 

 

    E-mail:

uzemni.plan@mmp.cz