Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co jsou územně analytické podklady?

Tyto podklady obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, jeho hodnot a omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů vyplývajících z právních předpisů nebo z vlastností území (tzv. limity využití území).

Územně analytické podklady pořizuje pořizovatel (Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubice) pro svůj správní obvod jako obec s rozšířenou působností (Statutární město Pardubice a 55 obcí) a každé dva roky je aktualizuje.

Kontakty pro další informace