Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co je extravilán či intravilán?

Extravilánem je označováno území ležící mimo zastavěné území obce, tedy mimo její intravilán. Termín není v novém stavebním zákoně užíván.

Intravilánem je označováno zastavěné území vymezené územně plánovací dokumentací nebo postupem podle stavebního zákona (viz § 59 a 60 SZ). Nemá-li obec takto vymezené zastavěné území, je zastavěným územím zastavěná část obce vymezená k 1.9.1966 (viz také „zastavěné území“).

Kontakty pro další informace