Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Co jsou dle územního plánu plochy s rozdílným způsobem využití?

Plochy s rozdílným způsobem využití pokrývají beze zbytku a jednoznačně celé řešené území.

Plochy s rozdílným způsobem využití se dělí dle časového horizontu na:
Plochy stabilizované – typ využití plochy se v návrhu územního plánu nemění
Plochy změn - typ využití plochy se v návrhu územního plánu mění

Kontakty pro další informace