Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Mohu provádět stavbu rodinného domu svépomocí?

Stavebník může provádět stavbu svépomocí, pokud zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.

Kontakty pro další informace