Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Je nutné předložit souhlas souseda při záměru provést stavbu na ohlášení?

Ano, stavebník musí předložit souhlasy osob, jejichž vlastnické právo nebo právo odpovídající věcnému břemenu k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být prováděním stavebního záměru přímo dotčeno; souhlas musí být vyznačen na situačním výkresu.

Kontakty pro další informace