Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Jaké sankce hrozí za přestupky spojené s alkoholem za volantem?

Nejprve je nutno konstatovat, že dechová zkouška provedená analyzátorem dechu splňujícím další podmínky (např. Dräger) se považuje za dostatečnou a výsledek takové dechové zkoušky postačí jako důkaz, odborné lékařské vyšetření se v takovém případě ani neprovádí. Pokud by bylo užito klasických trubiček nebo výsledek dechové zkoušky na kalibrovaném přístroji vykazoval chyby, i nadále platí povinnost podrobit se i lékařskému vyšetření (odběru krve).

Jestliže řidič řídí vozidlo nebo jede na zvířeti a je mu zjištěna hodnota alkoholu do 1 promile, hrozí mu pokuta v rozmezí 2 500 – 20 000 Kč a zákaz řízení na 6 - 12 měsíců. Dále při hodnotě do 0,3 promile neobdrží žádné body, ale nad 0,3 promile obdrží rovnou 7 bodů.

Jestliže řidič řídí vozidlo nebo jede na zvířeti ve stavu vylučujícím způsobilost (to jsou situace, kdy orgány činné v trestním řízení výjimečně věc neposoudí jako trestný čin), hrozí mu pokuta v rozmezí 25 000 – 50 000 Kč a zákaz řízení na 1 – 2 roky. Dále obdrží 7 bodů. Pozor – i cyklista je řidič a za řízení ve stavu vylučujícím způsobilost mu hrozí stejná výše pokuty (ale bez zákazu činnosti a bodů).

Pokud odmítnete dechovou zkoušku či lékařské vyšetření, hrozí Vám pokuta od 25 000 – 50 000 Kč a zákaz řízení na 1 – 2 roky. Dále obdržíte 7 bodů.

Pokud bude naměřená hodnota vyšší než 1 promile alkoholu, bude takové jednání s nejvyšší pravděpodobností klasifikováno jako trestný čin.

Povinností řidiče je při silniční kontrole podrobit se na výzvu policisty (strážníka) orientační dechové zkoušce, zda není ovlivněn alkoholem. V případě, že tak neučiní, dopustí se přestupku, který je sankcionován pokutou 25.000,- Kč až 50.000,- Kč a zákazem řízení motorových vozidel na 1 rok až 2 léta. Pokud se podrobí dechové zkoušce (trubičkou) a tato je pozitivní, je povinen se na výzvu policisty (strážníka) podrobit lékařskému vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (zpravidla krve). Pokud je dechová zkouška provedena kalibrovaným digitálním dechovým analyzátorem s ukazatelem hodnoty, policista by k výzvě k podrobení se lékařského vyšetření neměl přistupovat. Pokud ale budete vyzván, je vaší povinností se lékařskému vyšetření (odběru) podrobit.

Pozor si dávejte při pozitivním testu na drogy. Zde jste vždy povinen se lékařskému vyšetření (odběru) podrobit.

Trest za odmítnutí lékařského odběru je vyšší než za přestupek, pokud je Vaše hodnota alkoholu v krvi do jednoho promile!

Kontakty pro další informace