Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pro koho je určen Program záchrany architektonického dědictví?

Program záchrany architektonického dědictví je dotační program Ministerstva kultury na podporu obnovy nejcennějších objektů našeho architektonického dědictví. Program preferuje obnovu národních kulturních památek a projekty většího rozsahu.

Programem záchrany architektonického dědictvíje podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely apod. Preferuje obnovu národních nemovitých kulturních památek a projekty záchrany s náklady nad 3,0 mil.Kč. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraněkulturní památkynebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv.projekt záchrany kulturní památky. Žádost podává Ministerstvu kultury vlastník na jaře roku předcházejícímu rok realizace. Příspěvky přiděluje Ministerstvo kultury rozhodnutím přímo vlastníkovi na bankovní účet    

Kontakty pro další informace