Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pro koho je určen Program regenerace MPR a MPZ?

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je určen pro obnovu kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny.

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je nástrojem pro obnovu kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech historických měst prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou být z něho poskytoványpouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. Příprava programu je zahájena na podzim předcházejícího roku sumářem požadavků a vyhotovením tzv.Anketního dotazníku pro program regenerace na aktuální rok. Na jaře vlastníci provedou vyplnění tzv.Souhrnných přehledů akce, město rozdělí přidělenou kvótu ze státního rozpočtu a podíl z obecního rozpočtu a zašle doklady na Ministerstvo kultury, které následně rozhodnutím převede kvótu ze státního rozpočtu do územního rozpočtu města. Město následně poskytne rozdělené podíly dotačními smlouvami na bankovní účty vlastníků. Po ukončení akcí soustředí doklady pro vyúčtování kvóty ze státního i městského rozpočtu.

Kontakty pro další informace