Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Pro koho je určen Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny?

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny je zaměřen na podporu obnovy a zachování kulturních památek charakteru lidové architektury, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích.

Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny se zaměřuje na podporu obnovy a zachování kulturních památek, zejména památek lidové architektury, jako jsou např.zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky, boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích. Jedná se o obdobu programu regenerace městské památkové rezervace  a městské památkové zóny. Na území obcí s rozšířenou působností Přelouč a Pardubice nejsou vesnické památkové rezervace a památkové zóny vyhlášeny. Krajinnou památkovou zónou je část krajinného celku – území Kladrubského Polabí, které bylo prohlášeno za památkovou zónu Ministerstvem kultury ČR opatřením obecné povahy č. 1/2015.

Kontakty pro další informace